• +370 655 66932
  • antanas.damulis@lexpert.lt | antanas.damulis@gmail.com

Darbo teisė

Konsultuojame klientus visais darbo teisės klausimais. Atstovaujame iš darbo teisinių santykių kilusiuose ginčuose Darbo ginčų komisijose ir/ar teismuose. Padedame darbo sutarčių sudarymo ir peržiūros klausimais, nutraukiant darbo santykius.
  • darbuotojų skaičiaus mažinimas, grupės darbuotojų atleidimas.
  • Darbo teisės klausimai įmonių įsigijimų ir susijungimų sandoriuose.
  • Darbo sutartys bei kiti individualūs susitarimai (dėl konfidencialumo, nekonkuravimo ir kt.).
  • Konsultacijos dėl darbuotojų nesąžiningos konkurencijos, darbo pareigų pažeidimų; padarytos žalos atlyginimo klausimai.
  • Užsieniečių įdarbinimas Lietuvoje, vizos, leidimai dirbti bei gyventi Lietuvoje: konsultacijos ir dokumentų rengimas.
  • Atstovavimas individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose darbo ginčų komisijoje, visų instancijų teismuose ir kituose darbo ginčus nagrinėjančiuose organuose, taip pat valstybės institucijoms atliekant tyrimus ar patikrinimus įmonėse.